Kezdőlap

Tőry Kálmán, Tögl (Budatétény, 1891. febr. 10.Bp., 1975. ápr. 17.): vízépítő mérnök. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte (1914). A Bp.-i Folyammérnöki Hivatal szolgálatába lépett. 1923-ban Rohringer Sándor mellett adjunktus lett a műegy. vízépítési tanszékén. 1926-tól a Győri Folyammérnöki Hivatal mérnöke, majd főnöke, a Felső-Dunán a csehszlovák vízügyi szolgálattal közösen a szabályozási munkák m. vezetője volt. E munkássága kapcsán elsőként mérte a Duna görgetett hordalékhozamát és egy új kisvízszabályozási rendszert dolgozott ki. 1939-ben vízépítési kerületfelügyelő a Földművelésügyi Min.-ban, 1940- től a Vízrajzi Intézet ig.-ja. 1943–45-ben a min. folyammérnöki osztályának vezetője. 1945-től a Vízrajzi Intézetnél működött. Elvállalta a m. Duna-szakasz részletes felmérését és elkészítette a folyam mélységvonalas medertérképét. Megírta a Duna monográfiáját. 1949-ben a Vízgazdálkodási Hivatal szolgálatába állt; jelentős szerepe volt az 1954. és 1956. évi dunai árvizek elleni védekezésben. Már korábban is szorgalmazta egy dunai jégtörőflottilla felállítását. 1958-ban három évre a Duna Bizottság műszaki főosztályának vezetésével bízták meg. 1961-ben vonult nyugalomba. Lefordította Huszár Mátyásnak a Körösök szabályozásáról szóló kéziratos tanulmányát. A Magy. Hidrológiai Társaság 1963-ban tagjává választotta. A szakirodalmat számos tanulmánnyal gazdagította. – F. m. A Duna és szabályozása (Bp., 1972); Az Al-Duna szabályozása (Vízügyi Történeti Füzetek, Bp., 1972). – Irod. Bogárdi János: T. K. (Vízügyi Közlemények, 1975. 2. sz.); Lászlóffy Woldemár: T. K. (Hidrológiai Közl., 1975. 8. sz.).