Kezdőlap

Trattner János Tamás (Buda, 1789. dec. 5.Pest, 1825. márc. 24.): nyomdász és könyvkereskedő. Apjával, ~ Mátyással virágzó könyvnyomdát hoztak létre, ahol a m. írók műveik kiadásában hathatós, önzetlen támogatásra találtak. Korai halála után a nyomdát később sógora, Trattner-Károlyi István fejlesztette tovább. – M. Magyarországi könyvnyomtató műhelyek az 1817-iki évben (H. n. és é. n.) – Irod. Novák László: A nyomdászat története (IV – V., Bp., 1928).