Kezdőlap

Trnka Vencel (Tabor, 1739, okt. 16.Pest, 1791, máj. 12.): orvos, egyetemi tanár. Tanulmányait Prágában és Bécsben végezte. Orvosi oklevelét 1770-ben Bécsben szerezte. 1769-ben van Swieten a bécsi katonai kórház segédorvosává neveztette ki. 1770-ben a nagyszombati egy.-en a bonctan tanára. 1785 – 86-ban az általános kórtan és gyógyszertan, 1786-tól 1791-ig a belgyógyászat tanára a Budára helyezett egy.-en, 1786 – 87-ben az egy, rektora. Számos tudományos munkát írt. – F. m. Historia febrium (Viennae, 1775); Commentarius de tetano (Vindobonae, 1777). – Irod. Hőgyes Endre Emlékkönyv (Bp., 1896); Schultheisz Emil: T. V. (Orv. Hetil. 1964. 48. sz.)