Kezdőlap

Trummer Árpád (Bp., 1884. jan. 23.Bp., 1961. nov. 30.): vízépítő mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1905-ben. A besztercebányai, majd a miskolci kultúrmérnöki hivatalnál működött, ez utóbbinak vezetője lett. 1933-tól a Földművelésügy Min. Vízügyi Főosztályának munkatársa s a Hármas Öntözési Bizottság tagjaként a Tiszántúl öntözési tervének előkészítését irányította és kidolgozta a hódmezővásárhelyi öntözőrendszer tervét. 1937-től 1943-ig, nyugdíjazásáig az Orsz. Vízügyi Igazgatóság vezetője. 1945-ben ismét szolgálatba lépett mint az Orsz. Vízügyi Intézet (OVI) és a Vízügyi Tervező Iroda tanácsadója. Az Alföld öntözése c. tanulmányát a Magy. Mérnök- és Építész Egylet 1922-ben külön pályadíjjal jutalmazta (Vízügyi Közl. 1928). A részben általa szerk. Újabb tanulmányok az öntőzésről (szerk. Sajó Elemérrel, Bp., 1933) és A magyarszikesek (Bp., 1934), valamint önállóan a Tiszántúl öntőzése (Bp., 1937) c. kiadványokban több alapvető tanulmánya jelent meg. Ezenkívül szerk. A kultúrmérnöki intézmény hatvan éve (Bp., 1939). Az öntözés alapelvei (Bp., 1953) c. műveket. – Irod. Németh Endre: T. Á. (Hidrológiai Közl. 1962. 3. sz.); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).