Kezdőlap

Udvaros Károly, Dworok (Teschen, 1899. jan. 3.? , 1969. nov. 21.): növénynemesítő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). Oklevelet a magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett (1921). 1921-től 1924-ig gazdasági segédtiszt volt. 1925–26-ban növénynemesítő asszisztens lett a Vetőmagnemesítő és Értékesítő Rt. kompolti növénynemesítő telepén. 1927–28-ban telepvezető a Nagycenki Cukorgyárak Rt. büki növénynemesítő telepén. 1929-ben a Sopron vm.-i Gazdasági Egyesület növénynemesítő és kísérleti körzetét vezette, 1930-tól 1945-ig az Esterházy-uradalom eszterházai mezőgazdasági növénynemesítő telepének a vezetője volt, tevékenységét 1945-ben a Földművelésügyi Minisztériumban folytatta; 1948-ban a Tudományos Intézetek Munkaközössége ügyosztályának a vezetője. 1949-ben az elitmag-szaporító osztály élére került, az Állami Gazdaságok Központjában, majd a vetőmagszaporítást szervezte meg az áll. gazdaságokban. 1951-ben az Agrártudományi Egy. növénynemesítési és magtermesztési tanszékén egy.-i intézeti tanár, illetve egyetemi docens, majd az áll. gazdaságokban nagyüzemi kutatásokat szervezett. Utána a Hortobágyi Áll. Gazdaságban dolgozott nyugdíjazásáig. 1945 előtt titkára, majd ügyvezetője volt a Magyar Növénynemesítők Orsz. Szövetségének. Több növényfaj nemesítésével foglalkozott. Búzái, árpái, kukoricái, répája, lucernája, kendere, repcéje a maga idejében elterjedt és ismert volt. – F. m. Mezőgazdasági növénynemesítésünk története (Bp., 1951). – Irod. Beke Ferenc: U. K. (Növénytermesztés, 1970, 1. sz.).