Kezdőlap

Ugrai Károly, Unger (Bp., 1901. febr. 2.Bp., 1988. jún. 29.): búvár, szakíró, gépészmérnök. Műegy.-i tanulmányai alatt még mint mérnökhallgató vonult be a Folyamőrséghez. 1923-tól műhelyfőnök, 1924-ben végzett a műegy. gépészmérnöki karán, 1924-től műszaki hivatali főnök. A Folyamőrségnél került kapcsolatba a búvárcsoporttal, búvártanfolyamokat szervezett, kiváló tiszthelyettesi kiképzőgárdát nevelt. Az 1930-as évektől Hardy Kálmán altábornagy, folyamőr-főkapitány mellett műszaki tanácsadó. 1941-től mint műszaki tanácsadó a jugoszláv fronton kiemelkedő szerepet kapott a partizánok által felrobbantott híd- és hajóroncsok kiemelésében, a hajóutak megtisztításában. 1945-ben igazolták, meghagyták alezredesi rendfokozatát is. Még 1945-ben átkerült a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumba (KPM), ahol megszervezte és megindította a hajó- és hídroncs-emelési munkálatokat. 1950-től a Közúti Hídfenntartó Vállalat ig.-ja, majd a vállalatnak a Hídépítő Vállalattal történt egyesítése után az ún. különleges osztály (búvárok, tűzszerészek, hajósok) főépítés- vezetője. Technológiai újító; találmánya a háromtömlős hidrogén vágópisztoly, s az általa szerkesztett kizsilipelési táblázatok. A magyar könnyűbúvársport egyik megindítója és elterjesztője. – F. m. Sodronykötelek műszaki ismertetése és helyes felhasználása (Bp., 1952); Búvárismeretek (Bp., 1953). – Nekr.: Búvárharang (Mutatványszám, 1988).