Kezdőlap

Ugron Gábor (Szombatfalva, 1847. ápr. 15.Bp., 1911 jan. 23.): politikus, ~ Gábor miniszter apja. Régi primor székely család sarja. Jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte. Az 1870-i francia-porosz háború idején belépett Garibaldi légiójába. A kommün idején Párizsban tartózkodott. Hazatérése után, 1872-ben ogy -i képviselővé választották Tisza-párti programmal. 1874-ben a balközéppárt programhű töredékéhez tartozott. A Függetlenségi Párt egyik alapítója lett. 1896 – 99 között nem tagja a képviselőháznak. A Széll-kormány idején is ellenzéki politikát folytatott, különösen a Monarchia külpolitikáját érintő hármas szövetséget támadta, hajlott a francia orientáció felé. Francia-m. bankot akart létrehozni. Saját pártján belül Justh Gyulával támadtak ellenrétei. Élete utolsó esztendeiben Tisza István és a Fejérváry-kormány tevékenysége ellen lépett fel. A Wekerle-kormányt a koalíciós pártok soraiban támogatta. Nagy hatású szónok volt. – Irod. Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901 – 1904) (Bp., 1963); Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában (II., Bp., 1964). – Szi. Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim (Bp., 1904).