Kezdőlap

Ugron Gábor (Marosvásárhely, 1880. jan. 8.Bakonybél, 1960. okt. 27.): politikus, miniszter. ~ Gábor politikus fia. Egy.-i tanulmányait Lipcsében, Genfben és Bp.-en folytatta. A jogi doktorátus megszerzése után közigazgatási pályára lépett. Maros-Torda vm. főszolgabírójává választották. 1906-tól Ugocsa vm., majd Maros-Torda vm. és Marosvásárhely főispánja is ideiglenes minőségben. 1910-ben, a koalíció bukása után lemondott tisztségéről, 1913-ban Andrássy Gyula alkotmánypártjához csatlakozott. 1915-ben Marosvásárhely képviselője. 1917-ben, Tisza István bukása után az Esterházyés a Wekerle-kormány belügyminisztere (1917. jún. 15. – 1918. jan. 25.). 1918. jan.-ban Erdély kir. biztosa lett. A polgári demokratikus forradalom idején megszervezte a Székely Nemzeti Tanácsot. A Tanácsköztársaság bukása után megalakította a Nemzeti Szabadelvű Pártot. A Demokrata Párttal történt egyesülés után a Nemzeti Polgári Párt elnöke lett. Nem sokkal később, Vázsonyi Vilmossal támadt ellentéte miatt kilépett és 1926-ban csatlakozott Bethlen István Egységes Pártjához. A parlamentben leginkább pénzügyi kérdésekkel foglalkozott. Az Operabarátok Egyesületének megalapozója.