Kezdőlap

Ujfalusy Sándor (? , 1793 körülNagyvárad, 1845 körül); színész, a magyar színészet úttörőinek egyike. 1813-tól játszott, 1815-ben a második fővárosi m. társulat tagja volt. Innen Kecskemétre ment, 1820 után maga szervezett társulatot és Zalaegerszegen; Komáromban játszott. 1823-ban rövid ideig Budán helytartótanácsi tisztviselő volt, majd ismét a színi pályára lépett és Kolozsvárott, Komáromban, Balassagyarmaton, 1825-ben Pozsonyban, 1826-ban Debrecenben lépett fel. Kassa, Eger, Rimaszombat, Rozsnyó, Sárospatak voltak későbbi ig.-i állomásai. Néhány német színdarabot fordított m.-ra. – Irod. Molnár György: Világos előtt (Szabadka, 1880); Szinnyei József: A komáromi magyar színészet története (III. füz., Komárom, 1882); Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története (Kolozsvár, 1897).