Kezdőlap

Ujházy László (Budamér, 1793San Antonio, USA, 1870. márc. 7.): Sáros vm.-i földbirtokos, a sárosi ellenzék vezére, az 1848 – 49-i forradalom és szabadságharc kiemelkedő politikusa. Debrecenben bölcseletet, jogot Sárospatakon tanult. 1848. ápr. 20-tól Sáros megyei főispán, az egyetlen radikális főrend az ogy.-ben. 1848. szept. 28 tól Pozsony vm.-i orsz. biztos, Kászonyi Dániellel a védelmi harcok felvidéki fő szervezője, a bécsi forradalmároknak küldött anyagi segítség szorgalmazója. Dec. 10-én saját költségén szabadcsapatot állított fel Zemplénben, s mint kormánybiztos következetesen képviselte a forradalom és függetlenségi harc ügyét. 1849. ápr. 5-én a Radikális Párt elnöke, jún. 18-tól a hétszemélyes főtörvényszék tagja, majd komáromi kormánybiztos és a védelem folytatását követelő csoport vezetője. 1850-ben az USA-ba emigrált, ahol Új-Buda, majd Sírmező néven m. telepet alapított. 1861 – 1864 közt az USA anconai konzulja volt. – Irod. Hollós László: U. L. Élet és jellemrajz (Pest, 1869).