Kezdőlap

Ujhelyi József (Ecser, 1910. máj. 4.Bp., 1979. máj. 3.): botanikus. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. természetrajz-földrajz-kémia szakán végzett (1934). Tuzson János mellett az egy. növényrendszertani tanszékén gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus. 1937-ben doktorált, és egy.-i állása mellett a Tanárképző Főiskolán és a Kertészeti Ak.-n is oktatott. 1945-ben egy. magántanár, és öt éven át a Természettud. Múz. Növénytárának ig.-ja. 1950-től 1952-ig a Múz.-ok Orsz. Központja Természettud. Csoportját vezette. Ekkor újra a Növénytár kutatója lett, ott később h. osztályvezető. 1977-ben nyugállományba vonult. Értékes pedagógiai, muzeológiai, szerkesztői és tudományszervezői munkásságot fejtett ki, emellett kiváló terepbotanikus, a Kárpát-medencén kívül a Balkánon is többször kutatott és gyűjtött. A sejtszövettani alapokon nyugvó és több növénynemzetségre kiterjedő növényrendszertani dolgozatai mintaszerűek és Európa-szerte elismertek. – F. m. Sesleria-Studien (Index Horti Bot. Univ. Bp., 1937); Species Sesleriae generis novae (Fedde's Rep., 1959); Etude taxonomique sur le groupe de Lotus corniculatis L. (Ann Mus. Nat. Hung. 1960).– Irod. Horváth Lajos: Az erdők és parkok védelme (Bp., 1954); Kováts Dezső: In memoriam Dr. J. U. (1910-1979) (Bp., 1980).