Kezdőlap

Ujszászy István (Nagykőrös, 1894. aug. 30.Krasznojarszk, SZU, 1945? ): vezérőrnagy. A soproni katonai főreálisk.-ban tanult, 1912- 14-ben Ausztriában Mödlingenben a katonai műszaki ak.-n, ahol hadnagyi rangban végzett. Az I. világháborúban tüzértisztként vett részt. 1920-tól a szombathelyi tüzérosztagnál szolgált főhadnagyi, majd századosi rangban. 1922 és 1924 között hadiak.-t végzett, utána a Honvédelmi Min.-ban dolgozott 1930-ig. 1931-től külszolgálatot teljesített, előbb Varsóban 1934-ig, majd Prágában 1938-ig. 1939-ben ezredesi rangot kapott, és megbízták a katonai felderítés és elhárítás vezetésével. 1942-től vezérőrnagyként a Belügymin.-ban az Államvédelmi Központot irányította. Kapcsolatot keresett a legális és illegális baloldali erőkkel a háborúból való kiugrás előkészítése érdekében. 1945-ben szovjet háziőrizetbe, majd fogságba került és a SZU-ba szállították. További sorsa ismeretlen. – Irod. Romsics Ignác: Egy kémfőnök életútja (Magy. Nemzet, 1993. máj. 22.).