Kezdőlap

Ulain Ferenc (Nagyszeben, 1881. júl. 8.? ): ügyvéd. Egy.-i tanulmányait Kolozsvárott és Bp.-en végezte, majd ügyvédi oklevelet szerzett és Déván ügyvédi irodát nyitott. Az I. világháború után Bp.-re költözött s részt vett az ellenforradalmi mozgalomban. Összeköttetést hozott létre a m. és bajor fajvédők között. 1919-ben megalapította a Szózat c. napilapot. 1922- től 1926-ig ogy.-i képviselő, 1923-ban kilépve az Egységes Pártból Gömbős Gyulával együtt megalapítottá a fajvédők politikai pártját. 1931-től ogy.-i képviselő. – Irod. Régi jó világ (A Horthy-korszak nagy panamáiból Bp., 1959).