Kezdőlap

Ullmann István (Bp., 1914. júl. 13.London, 1976. jan. 10.): nyelvész, egyetemi tanár. A bp.-i tudományegy. bölcsészkarán magyar–angol szakos hallgató volt. Doktori diplomáját 1936-ban szerezte meg Olasz hatások a renaissance-kori angol irodalmi nyelvben c. disszertációjával. 1939-ben Angliában telepedett le. A II. világháború alatt a londoni rádió munkatársa volt. Utána a romanisztika tanára lett a glasgow-i, majd a leedsi egy.-en. 1967–68-ban az USA-ban, a Harvard Egy.-en adott elő. – F. m. Morus Tamás Dialógusa a magyar–török háborúról (Bp., 1940); The epic of the Finnish nation (London, 1940); A jelentésváltozások törvényszerűsége (Bp., 1941); Précis de semantique française (Paris–Bern, 1952); Style in the French novel (Cambridge, 1957); Semantics. An introduction to the science of meaning (Oxford, 1962); Választás és kifejező érték (különnyomat a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből, Szeged, 1963); Language and style (Oxford, 1964).