Kezdőlap

Umling Lőrinc, Kolozsvári Asztalos (18. sz.): festő-asztalos. Szász mester, valószínűleg a segesvári asztaloscéhben tanulta mesterségét. 1742. jún. 23-án Kolozsvár polgára lett. Tevékenységét elsősorban Kalotaszegen fejtette ki. Az olasz reneszánszban gyökerező részletelemekből alkotta barokkosan választékos színű virágkompozícióit, melyekkel számos ref. templom mennyezetét, karzatát, padjait, szószékét díszítette. Az 1770-es évektől több ízben Lőrinc és János nevű fiai közreműködésével dolgozott. Jelentős alkotásai: Kiskapus (1742), Kispetri (1745). Magyarókereke (1746), Magyarlóna (1750), Szucsák (1750), Farnas (1750? ), Gyerővásárhely (1752), Vista (1755), Magyargyerőmonostor (1758), Magyarkapus (1759), Körösfő (1764), Damos (1774), Sztána Magyarvalkó (1778 ? ), Bánffyhunyad (1780), Jákótelke (1786) templomainak díszítése.