Kezdőlap

Unger Emil (Bp., 1883. jún. 17.Bp., 1945. febr. 28.): zoológus, hidrobiológus, kísérletügyi előadó. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. 1919-ben doktorált, de már 1908-tól mint halászati biológus működött a Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomáson (1935-től Orsz. Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet); 1919-től ig.-ja volt. A Tanácsköztársaság idején tanúsított lojális magatartása miatt megfosztották ig. állásától, de az Intézet kötelékében maradt. A halak biológiáját, életmódját, rendszertanát és elterjedését tanulmányozta. Foglalkozott az édesvizek tanulmányozásával is. Ő írta az első m. halhatározót. 1924-től szerk. a Halászat c. folyóiratot. Tudományos és ismeretterjesztő cikkei bel- és külföldi szaklapokban jelentek meg. Bp. ostroma alatt bombatámadás áldozata lett. – F. m. Adatok savas és lúgos anyagok halmérgező hatásának ismeretéhez (Bp., 1915); Adatok a Duna faunájának és oekológiájának ismeretéhez (Bp., 1916); Magyar édesvízi halhatározó (Bp., 1919).