Kezdőlap

Unghváry János (Losonc, 1763. nov. 28.Erőd, 1807. okt. 10.): mérnök és színházi szakember. A pesti egy.-en 1789-ben megszerezte a mérnöki oklevelet, de minden idejét a m. színjátszás ügyének szentelte. Már 1779-ben m., német és latin nyelven önálló röpiratban felvetette a m. játékszín szükségességét, melyek helyéül Pestet jelölte meg és melyet elsőként nevezett Nemzeti Színháznak. 1790. szept. 21-én Ráday Pál gróffal és Kazinczy Ferenccel megalapította az első m. színjátszó társaságot, melynek maga is tagja lett. Több átdolgozással gyarapította a m, műsort, színdarabokat is fordított. 1798-ban otthagyta a színházat és Károlyi gróf erdődi uradalmán mérnöki állást vállalt. – M. Magyar nemzeti színház terve; Szózat a hazához és ,ajánlva a magyar nemességnek (1779, latinul és németül is).