Kezdőlap

Ungvárnémeti Tóth László (Kistokaj, 1788. febr. 17.Bécs, 1820. aug. 31.): költő. Ref. papi családból származott. Isk.-it Miskolcon kezdte, teológiát Sárospatakon tanult. 1810-ben Eperjesen megismerkedett és barátságot kötött Kazinczyval. Abbahagyva teológiai tanulmányait 1814-től a pesti egy.-en orvostudományt hallgatott s közben Kultsár István Hazai Tudósítások c. lapjának segédszerk.-je. 1819-ben Bécsbe ment orvosi tanulmányai befejezése végett, de orvossá avatása előtt meghalt, valószínűleg kolerában. Orvosi tanulmányai közben irodalommal foglalkozott. Megtanult görögül és ógörög nyelven verseket is írt, melyekhez m. fordítást mellékelt. – F. m. Ungvárnémeti Tóth László versei (Pest, 1816); Poétai levél tekintetes Czinke Ferenc urhoz (Pest, 1816); Tóth László görög versei, magyar tolmácsolattal (Pest, 1818). – Irod. Ponori Thewrewk Árpád: Egy magyar mint görög versíró (Nyelvtud. Közl. 1876); Rákóczi Géza: U. T. L. élete és irodalmi munkássága (Soproni Laehne-féle gimn. ért. 1892); Waldapfel Imre: Görög tragédiáink egykori bírálója (Egyet. Phil. Közl. 1930).