Kezdőlap

Unkelhäusser Károly (Vukovár, 1866. jan. 15.Bp., 1938. febr. 20.): horvát-szlavón-dalmát miniszter. Egy.-i tanulmányait a kolozsvári tudományegy. jog- és államtudományi karán végezte (1888). 1892–1895 között tisztviselő a vukovári járásban, min. fogalmazó a Kereskedelemügyi Min.-ban, 1895–96-ban járási főszolgabíró, 1896–1901-ben horvát-szlavón-dalmát min. titkár, utána három évig Szerém vm. alispánja volt. A horvát-szlavón-dalmát min.-ban különböző tisztségeket töltött be. 1915. ápr. 2-től Bosznia-Hercegovina tartományi főnökh.-e, 1917. aug. 18-tól 1918. okt. 31-ig horvát-szlavon-dalmát tárcanélküli min., 1918. nov. 2-án kijelölt horvát bán azzal a megbízással, hogy Dalmáciának és Bosznia-Hercegovinának, Horvát-Szlavono.-nak a M. Királyság keretében történő egyesítését kikiáltsa. Kísérlete eredménytelen maradt, báni kinevezésére már nem került sor.