Kezdőlap

Urai László (Bp., 1920Bp., 1987. ápr. 5.): orvos, angiológus, egy.-i tanár, az orvostudományok doktora. Tanulmányait. Bp.-en végezte, orvosi oklevelét 1946-ban kapta. Végzése után a bp.-i tudományegy. orvosi karának I. sz. Belgyógyászati Klinikáján, 1950-től a III. sz. Belklinikán, 1960-tól a bp.-i Orvostudományi Egy. IV. sz. Belklinikáján, később a kardiológiai tanszéken működött különböző beosztásokban, 1981-től ezen tanszéken belül az angiológia professzora volt. Magas színvonalú klinikai és oktatói munkája mellett elsősorban az angiológia és az autoimmun betegségek területén fejtett kijelentős kutató munkát, nagyszámú előadást tartott, számos dolgozatot közölt hazai és nemzetközi folyóiratokban, több könyvrészlet szerzője volt. Megalakulásától főtitkára, 1983-tól elnöke volt a Magy. Angiológiai Társ.-nak, elnöke a Nemzetközi Angiológiai Unió Igazgató Tanácsának, tagja volt több nemzetközi folyóirat szerk. bizottságának, elnöke 1984-86 között a Peripheral Circulation (Angiology) Working Group c. lapnak. Mint szervező érdemeket szerzett az érbetegek orsz. integrált ellátásának, gyógykezelésének megszervezésében. Vezető szerepe volt az orvostovábbképzésen belül az angiológiai tanfolyamok életrehívásában, az Orsz. Szakképesítő Bizottság vizsgáztatója és előadója volt. Tevékenységét számos kül- és belföldi szakmai társ. t. tagsággal ismerte el, 1985-ben Soltész Emlékéremmel tüntették ki. – Irod. Romoda Tibor: Dr. U. L. (1920-1987) (Orv. Hetil. 1987. 25. sz.).