Kezdőlap

Uri János (Nagykőrös, 1724. dec. 27.Oxfozd, 1796. okt. 18.): orientalista, könyvtáros. Debrecenben, a harderwijki és leydeni egy.-en tanult, ahol teológiai, bölcseleti és jogtudományi doktorátust szerzett, legbehatóbban a sémi filológiával foglalkozott. 1770-től az oxfordi Bodleiana Könyvtár keleti anyagát katalogizálta, különböző kéziratokat adott ki, sőt az oxfordi egy.-en előadásokat is tartott. Haza soha sem tért. Budai Ézsaiás 1794-ben Oxfordban meglátogatta. – F. m. Pharus artis grammaticae hebraeae (Oxford, 1784); Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum orientalium…Catalogus… (Oxford, 1787). – Irod. Krüchten József: U. J. életírására (Tud. Gyűjtemény, 1817. 10. sz.); Goldziher Ignác: U. J. (Ért. a nyelv- és néptud. köréből, XX., Bp., 1908); Scher Tibor: U. J. (1724 – 1796) (Könyvtáros, 1963. 12. sz.).