Kezdőlap

Uros, Uriás (?? , 1243): apát. 1207 előtt tihanyi, 1207 – 1243 között pannonhalmi apát. A 13. sz, eleji egyházi nagybirtokos réteg tipikus képviselője. Hosszú kormányzása alatt a pannonhalmi apátság népeivel és a szomszédos birtokosokkal számtalan pert viselt, több összeírás maradt fenn utána. Szoros kapcsolatban állt Monte Cassinoval. Ötször járt Rómában (1212, 1223, a IV. lateráni zsinaton, 1225 és 1233), részt vett II. András keresztes hadjáratában. Újjáépíttette a pannonhalmi monostor leégett templomát és épületeit és megvédte a tatárokkal szemben. Kormányzása alatt készült a legrégibb m. chartularium, a kolostor okleveleinek másolatát tartalmazó Liber Ruber (1240 körül).