Kezdőlap

Yolland Arthur (Hoylake, Anglia, 1874. aug. 24.Bp., 1956. nov. 12.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Az egy.-et Cambridge-ben végezte, ahol 1896-ban baccalaureus artium fokozatot nyert. 1896-tól Bp.-en élt mint a Ferenc József Nevelőintézet tanára, 1898-tól a tudományegy.-en az angol nyelv lektora, 1901-től egyúttal a Kereskedelmi Ak.-n az angol nyelv tanára. 1905-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1906 – 07-ben Oxfordban és Cambridge-ben angol nyelvi és irodalmi tanulmányokat folytatott. 1908-tól a bp.-i egy.-en az angol nyelv és irodalom rk., 1914 - 46-ban ny. r. tanára. 1909-től l. tagja a Kisfaludy Társ.-nak, 1923-tól a Lafontaine Irodalmi Társ.-nak. Angol-m. és m. angol szótárakat adott ki, m. irodalmi és tudományos munkákat fordított angolra, s a m. történelmet és kultúrát ismertető angol nyelvű tanulmányokat írt. Megírta angolul Jókai életrajzát, angolra fordította Mire megvénülünk c. regényét. – F. m. Egy angol Petőfi fordítás (Bp., 1904); Shakespeare és a Biblia (Bp., 1910); Dickens Károly élete és munkái (Bp., 1912); Hungary (London, New York, 1917).