Kezdőlap

Váczi Tamás (Bp., 1956. aug. 27.Bp., 1987. okt. 4.): zeneíró, kritikus. Zenei tanulmányait a bp.-i Bartók Béla Zenei Szakközépisk.-ban kezdte, majd 1975-1978 között a Zeneműv. Főisk.-n harsonatanári, szolfézsénektanári képesítést szerzett. 1978-79-ben a szentendrei állami zeneisk. harsonatanára, ott szervezte és vezette a „Pávakör”-t, s ugyanekkor a miskolci zeneoktatói munkaközösség zongora-szolfézs tanára. 1980 nyarán a kecskeméti Kodály-szeminárium munkatársa; 1983-84-ben a Vigilia c. folyóirat zenei rovatvezetője; 1984-től haláláig a Muzsika c. folyóirat munkatársa volt. 1985-ben, 1986-ban és 1987-ben neki ítélték a Kodály-ösztöndíjat „Az ifjúság zenei nevelése” témakörben. 1986-ban elnyerte a Soros-ösztöndíjat irodalmi munka megírására. 1980-tól haláláig publikált zenei tárgyú írásokat, riportokat, kritikákat, angol és német fordításokat. – M. A tárgyi helyzet (Bp., 1988). – Irod. Szőllősy András: V. T.; Csengery Kristóf Búcsú V. T.-tól (Muzsika, 1987. 11. sz.).