Kezdőlap

Vágó Márta (Bp., 1903. júl. 6.Bp., 1976. ápr. 22.): író. ~ József közgazdász, közgazdasági szakíró leánya. Már serdülő éveiben megismerkedett a Társadalomtudományi Társaság előadásain a polgári radikalizmus eszméivel. Világnézetét formálta a család baráti köre is: Szende Pál, Kunfi Zsigmond, Polányi Károly, Mannheim Károly, Vámbéry Rusztem, Hatvany Lajos, Lesznai Anna és mások. 1927-ben apja Heidelbergbe küldte, ahol Karl Jaspers előadásait hallgatta. 1928-ban ismerkedett meg József Attilával. 1942–43-ban papírra vetett, de egészében csak 1975-ben közreadott memoárjából s a kettejük ugyancsak ott közzétett levelezéséből kitűnik, hogy ~ – a közhiedelemmel ellentétben – viszonozta a költő szerelmét. ~ szülői elhatározás folytán és szociológiai tanulmányai végett hosszabb nyugat-európai körút után, 1928 őszén Londonba utazott, ahol stúdiumai érdekében a szegénynegyedben vállalt munkát. A londoni év után Berlinbe került, itt ment férjhez, és csak Hitler hatalomra jutása (1933) után tért vissza Mo.-ra. József Attilával a Szép Szónál került újból kapcsolatba, ahol részt vett a szerkesztési munkálatokban. Munkatársa volt a 40-es években a Magyar Csillagnak is. Memoárjait, kézirat gyanánt az 50-es években a József Attila kritikai kiadás szerkesztőinek rendelkezésére bocsátotta; a visszaemlékezésekből és a levelekből több részlet látott napvilágot, majd 1975-ben könyv alakban is megjelent az irodalomtörténeti kutatás számára is forrásértékű mű. – M. József Attila (Bp., 1975). – Irod. Melczer Tibor: V. M. (Literatura, 1975. 3–4. sz.); Fodor András: V. M. (Forrás, 1976. 4. sz.); Péter László: Minden a versért volt (Kortárs, 1976. 4. sz.); Keresztury Dezső: Elment V. M. (Élet és Irod., 1976. 21. sz.); Gyertyán Ervin: Két új József Attila könyv tanulságai (Irod. tört., 1977. 1. Sz.).