Kezdőlap

Vajda József (Újpest, 1912. aug. 28.Vác, 1978. júl. 8.): r. k. püspök. Esztergomi egyházmegyés kispapként 1930-ban az esztergomi bencés gimn.-ban érettségizett. A teológiát a Gergely Egy.-en Rómában végezte, ahol 1936. okt. 25-én pappá szentelték; itt doktorált. 1938-ban bp.-i hitoktató, 1941-ben Esztergomban prefektus és filozófiatanár. 1946-ban a szeminárum gondnoka is. 1955-ben Zebegényben h. plébános. 1965-ben szemináriumi rektor, 1966. júl. 22.-1972. júl. 18. között lemondásáig protonotárius kanonok, 1969. jan. 10.-től cartennai c. püspök, váci segédpüspök. – M. Keresztény Tanítás. (Bp., 1969); Megszentelt élet (Bp., 1978).– Irod. Új Ember, (1983. 39. sz.).