Kezdőlap

Valero Jakab (Baja, 1725. jan. 23.Pest, 1798. szept. 10.): piarista tanár, mérnök és építész. 1742-ben lépett be a rendbe. Festetics Lajos és Batthyány Ferenc nevelője volt. Tanított filozófiát Pesten (1757 – 61), teológiát Debrecenben (1762), 1764-től a szempci Collegium Oeconomicum, az első m. gazdasági-műszaki főisk. ig, ja és a földméréstan tanára. 1766-tól a tatai gimn., majd 1776- tól 1780-ig az itt működő Seminarium Geometrarum (a leégett szempci isk. utóda) ig.-ja és tanára. Utóbb Veszprémben és Pesten házfőnök és gimn. ig., 1795 – 96-ban h. rendtartományi főnök. Ő tervezte és építette a tatai piarista gimn. épületét. A szempci isk. célkitűzéseit és oktatási programját ismertető megnyitó beszéde kéziratban maradt: Rede bey der feyerlichen Eröffnung der königlichen ökonomischen Schulen in Ungarn (Szencz, 1764). – Lod. Takáts Sándor: A budapesti piarista kollegium története (Bp., 1895).