Kezdőlap

Varjas Sándor (Dombóvár, 1885. jan. 19.SZU, 1940): filozófus, tanár és író. Tanári oklevelének megszerzése után Bp.-en kereskedelmi isk. tanár, 1918-tól egy.-i tanár. A Károlyi-kormány idején az Orsz. Ismeretterjesztő Bizottság tagja, a proletárdiktatúra idején a Közoktatásügyi Népbiztosság tudományos propagandaosztályának vezetője. 1905-től az SzDP tagja. A Tanácsköztársaság bukása után fogolycsere útján a SZU-ba ment, ahol egy.-i tanárként működött. A dialektikus materializmus logikájával és a 17 – 18. sz. filozófia történetével foglalkozott. – F. m. A logikáról. Dolgozatok a modern filozófia köréből (Bp., 1910); Az álomról; Freud álom elmélete (Bp., 1911 – 12); Az értéktöbbletráta és profitráta (Bp., 1919); Marx és Engels életrajza (Bp., 1919); Az újkori filozófia történne (oroszul, I., 1926); Logika és dialektika (oroszul, 1928); A dialektikus materialista filozófia népszerű kifejtése Lenin művei alapján (oroszul, 1928). – Irod. Selmeczi József: V. S. – egy elfelejtett filozófus (Művelődésügyi Min. Tájékoztató, Bp., 1966. 2. sz.).