Kezdőlap

Várterész Vilmos (Hunyaddobra, 1917. aug. 24.Bp., 1972. máj. 24.): orvos, sugárbiológus, kutatóintézeti igazgató, az orvostudományok kandidátusa (1959). Oklevelet a debreceni egy.-en szerzett (1942). HaIlgatóként Went István irányítása mellett az egy. élettani intézetében dolgozott. 1942-től 1955-ig a bp.-i Eötvös Loránd Radium és Röntgen Intézetben, illetve az abból alakult Orsz. Onkológiai Intézetben segédorvos, majd 1953-tól osztályvezető. 1955-től a bp.-i Sugárbiológiai Kutatóintézet, 1963-tól 1972-ig az Orsz. „Fréderic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet ig.-ja. Jelentős szerepe volt az intézet fejlesztésében. Kutatásai a kemény ionizáló sugárzásnak a vérplazma térfogatára, a folyadéktérre, az enzimekre gyakorolt hatására terjedtek ki. Vizsgálta a sugárvédő anyagok szervezetre gyakorolt anyagcserehatásait, tekintettel a sugárvédő anyag sugárvédelmi hatásosságára. – F. m. Strahlenbiologie (Bp., 1966); Az Orsz. „Fréderic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet 10 éve (Bp., 1967). – Irod. Erdélyi Mihály: V. V. emlékezete (Radiológiai Közl., 1972. 2–3. sz.); Predmerszky Tibor: V. V. (Magy. Radiol., 1972. 5. sz.); W. V. (Radiol. Diagn., Berlin [DDR], 1973. 2. sz.)