Kezdőlap

Vas Gereben, Radankovics, Radákovics József (Fürged, 1823. ápr. 7.Bécs, 1868. jan. 26.): író. Veszprémi és bécsi tanulmányai után gazdasági gyakornok lett egy dunántúli birtokon. Később a győri jogakadémiára járt, itt alapított egy kéziratos diákélclapot (Két garasos tár). Az Életképekben és a Honderüben megjelent humoros írásai ismertté tették. Pesten letette az ügyvédi vizsgát (1847). Sorra jelentek meg szatírikus írásai, később kötetekben is. 1848-ban a kormány őt és Arany Jánost bízta meg egy politikai néplap a Nép barátja szerkesztésével. Világos után bújdosott, de nem kerülhette el a fogságot. Ügyvédi diplomájától is megfosztották. Szabadulása után regényeket, a napilapokba tárcákat írt. A kiegyezés után Bécsbe utazott, hogy a tárgyalásokról és az eseményekről tudósítson, ott halt meg hirtelenül. Hamvait 1885-ben hazahozták. – Összes munkáit Váli Béla és Sziklay János rendezte sajtó alá (I–II. k. 1886–1900) – Irod.: Nagy Miklós Virrasztók c. könyvében: Ükapáink mulattatója. A regényíró (Bp., 1987).