Kezdőlap

Vendl Mária, Dudich Endréné (Gyergyóditró, 1890. máj. 26.Sopron, 1945. aug. 17.): mineralógus, tanár. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte 1913-ban. Lőcsén, 1919-től Szombathelyen volt középisk. tanár. 1920-tól az MNM ásványtárában működött. 1938-ban saját kérelmére nyugdíjba helyezték. Az első nő volt hazánkban, ki tudományos fokozatot ért el. 1930-tól a debreceni egy -en a kristálytan magántanára, 1941-től c. ny. rk. tanára. Munkássága elsősorban a hazai és külföldi ásványok kristálytani vizsgálatára összpontosult, de kőzettani és meteoritkutatásokkal is foglalkozott. Különösen kalcitvizsgálatai jelentősek. Szakirodalmi munkássága is számottevő. Az első nő szerző volt, akinek munkáit az MTA ülésein bemutatták, s ennek kiadásában jelentek meg. Emlékére a Magyarhoni Földtani Társulat 1964-ben 3 évenként kiosztásra kerülő Vendl Mária emlékalapítványt létesített. – F. m. A vaskői aragonit kristályalakja (Ann. Mus. Nat. Hung. 1926); Kristálytani vizsgálatok magyarországi kalcitokon (MTA Matem. és Term. tud. Közl. 1927); Neuere Untersuchungen an Calciten aus dem Komitat Krassó-Szörény (Zentralblatt f. Mineralogie, 1930); Adatok a hazai kalcitok kristálytani ismeretéhez (MTA Matem. és Term. tud. Ért. 1932); A drágakövek, különös tekintettel a mesterséges drágakövekre (Koch Sándorral, Rauer-díjas munka, Bp., 1935); Magyarország meteorit gyűjteményei (Tokody Lászlóval, Bp., 1951). – Irod. Jankovitsné Steinert Katalin: V. M. emlékezete (Földtani Közl. 1945 – 46); Koch Sándor: A magyar ásványtan története (Bp., 1952).