Kezdőlap

Veresmarti Gáspár (Vörösmart, 1608Kolozsvár, 1668. márc. 1.): ref. püspök Debrecenben. 1632-ben Franekerben végezte tanulmányait. 1632-től a marosvásárhelyi ref. partikula ig.-ja, 1634-től székelyudvarhelyi pap, 1635-től az udvarhelyi egyházmegye esperese, 1639-től marosvásárhelyi pap, 1642-től a marosi egyházmegye esperese, 1648-tól fogarasi, 1650-től kolozsvári pap, 1660-tól Erdélynek egyik legválságosabb időszakában püspöke. Neki köszönhető, hogy I. Apafi Mihály 1662-ben az elpusztult gyulafehérvári Bethlen Kollégiumot Nagyenyeden helyezte el. – Irod. Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmainak történetéhez (II., Bp. – Szeged, 1966).