Kezdőlap

Vermes Pál (Újpest, 1897. júl. 31.London, 1968): matematikus. Középisk.-i tanulmányait Bp.-en végezte, tanára Pólya György volt. A bp.-i József Műegy.-en tanult, de 1919-ben abbahagyta egyetemi tanulmányait és 1932-ig a bp.-i Menzler-Pregner-féle tükörgyárat vezette, ezután 1932–1938 között apja bécsi faexportvállalatának ig.-ja. A nemzeti szocialisták elől 1938-ban Angliába menekült, előbb Chelsea-ben, majd Londonban az egy.-en matematikai tanulmányokat. folytatott. 1947-ben matematikából doktorált a londoni egyetemen, ahol tanára Dienes Pál volt. A Birkbeck Kollégium külső meghívott előadója, 1948-ban a kollégium adjunktusa, majd docense lett. 1964-ben betegsége miatt teljesen visszavonult. – Fő kutatási területe a végtelen sorok szummabilitása, e kutatásaival nemzetközileg elismert nevet szerzett. Végtelen mátrixokkal, komplex függvénytannal és gráfelmélettel foglalkozott, ezeken a területeken is figyelemre méltót alkotott. 37 tudományos dolgozatot publikált. – F. m. Gamma matrices and their application to infinite series (doktori értekezés, London, 1947); Certain classes of series to series transformation matrices (Am. Journal of Math., 1950); Non associative rings of limite matrices (Proc. Koninklijke Nederlandske Akademie von Wetenschappen, 1952). – Irod. C. B. Smith: V. P. élete és munkássága (Matem. L., 1969. 3–4. sz.).