Kezdőlap

Vetter Antal (Velence, Itália, 1803. júl. 3.Bp., 1882. júl. 26.): osztrák származású császári tiszt, honvéd altábornagy. 1848-ban alezredes Nagyváradon, okt.-ben ezredes, nov.-ben tábornok, a honvédvezérkar főnöke, Mészáros Lázár hadügyminiszter helyettese. 1849. márc. 8-án altábornagy és Dembinszky Henrik után a honvédsereg fővezére, de betegsége miatt lemondásra kényszerült. Felgyógyulása után a mérnökkar főnöke, Bácska visszahódításának szervezője. Világos után emigrált, Angliában tanár egy katonai intézetben. A kiegyezés után, 1867-ben hazatért és Pozsonyban telepedett le. – M. Az 1848/49-iki szerb támadás (Hazánk, 1885 – 1889). – Irod. Beck Antal: V. A. honv. altábornagy (Hazánk s a Külföld, 1868); V. A. (Magy. Polgár, 1868); V. altábornagy (Vasárnapi Újság, 1882. júl. 30. sz.).