Kezdőlap

Vidacs Aladár (Pécs, 1909. júl. 4.Bp., 1966. febr. 17.): geológus, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1966). A Szegedi Tudományegy.-en 1932-ben nyert tanári oklevelet, majd ugyanitt 1933-ban szerzett doktorátust. Tanulmányai befejeztével Szentpétery Zsigmond mellett az egy. ásvány-kőzettani intézetében dolgozott, 1935-ben a makói gimn, tanára. Tudományos és oktatófilmek készítésével is foglalkozott. 1940-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban az oktatófilmek szakelőadója, 1945-től miniszteri titkár, osztálytanácsos, később az általa szervezett Közművelődési Filmintézet ig.-ja. 1948-ban viszszatért a földtani tudományok műveléséhez az Országos Természettudományi Múz., 1951-től a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársaként. 1956-tól az Intézet Mátrahegységi Kutató Osztályának vezetője. Nevéhez fűződik a Mátra hegység területén a részletes térképezési módszerek kidolgozása. A Gyöngyösoroszi Ércbánya alapdokumentációjának összeállítása után a Ny-i Mátrában és a középső Mátrában új érces teléreket tárt fel, és kutatása eredményeként vált ismertté a recski nagy mélységű ércesedés Kutatásairól a Magy. Állami Földtani Intézet évi jelentéseiben számolt be. – Irod. Varga Gyula: V. A. emlékezete (Földtani Köz. 1966).