Kezdőlap

Vidéky Emil (Bp., 1879. febr. 18.Bp., 1960. nov. 12.): gépészmérnök, a műszaki tudományok doktora (1952), a fogaskerékszámítás és gyártás magyar úttörője. A bp.-i műegy.-en szerzett diplomát. 1901-től Schimonek Emil mellett tanársegéd, 1904-től adjunktus, 1913-tól magántanár és a Fővárosi Iparrajzisk. ig.-helyettese. 1935-ben nyugalomba vonult, ettől kezdve csak mint szakértő tevékenykedett. Az 1910-es években a felületi feszültség Hertz-féle egyenletei alapján új módszert dolgozott ki a fogaskerekek méretezésére. Az 1920-as években bevezette a fogaskerék-számításba az involut függvénynek elnevezett új szögfüggvényt. A fogkapcsolás kinematikájának vizsgálata során számos korábban tisztázatlan problémát oldott meg. Az első m. fogaskerék-monográfiák szerzője. – A m. Fogaskerekek (Disszertáció, Bp., 1911); Fogaskerekek fogainak gyártása (I – II., Bp., 1912); The rationalisation of gear cutting… (I – III., Bp., 1933); Kinematic and geometrical calculations on involut spur gears (Acta Techn. Hung. 1955); Complement of goniometry and projective relativenesses in the involute geometry (Acta Techn. Hung. 1958). – Irod. V. E. (A . Gép, 1961); Terplán Zénó: V. E. (Az MTA Műszaki Oszt. Közl. 1961); Scherr- Thoss., H. – Chr. Fronius, S.: Die Entwicklung der Zahnradtechnik (Berlin-Heidelberg – New York, 1965); Terplán Zénó: V. E. (Műszaki nagyjaink, I. Bp., 1967.)