Kezdőlap

Vigh Ferenc (Petrozsény, 1893. jan. 25.Bp., 1967. jan. 1.): bányamérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1955). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főisk.-n tanult. Az I. világháborúban teljesített katonai szolgálata miatt késve, 1920-ban szerezte oklevelét. A M. Ált. Kőszénbánya Rt. tokodi bányájában a karsztvíz elleni védekezésben nagy gyakorlatot szerzett, 1949-től a Bányászati Kutató Intézet bányavízvédelmi osztályát vezette. Elsősorban a bányavíz elleni védekezés kérdéseivel foglalkozott. Több mint 30 tanulmányt és cikket írt. – F. m. Karszt-vízprobléma a bányászatban (Bány. és Koh. L., 1950). – Irod. V. F. (Földtani Közl., 1967. 7. sz.); V. F. (Bány. és Koh. L., 1967. 4. sz.).