Kezdőlap

Wagner Lilla (Bp., 1903. szept. 16.London, 1978. jan. 22.): író, pszichológus. A szegedi egy.-en filozófiát, pszichológiát és esztétikát hallgatott s a bölcsészeti tudományokból doktorált (1926). A 30-as években tagja volt a Magy. Pszichológiai Társ.-nak és a Vajda János Társ. elnöki tanácsának. Jogi és lélektani tanulmányai mellett szépirodalmi művei is megjelentek. 1951-ben férjével, Vészi Mátyással Angliában, Londonban telepedett le, itt könyvtáros, tudományos asszisztens, majd mint a brit Psycho-Analytic Society tagja, gyakorló pszichoanalitikus 1977-ig. Tanulmányai jelentek meg angol, amerikai és német szakfolyóiratokban. Írta és szerk. Freud összes műveinek német nyelvű indexét (1968). M. nyelven írt művei közül kiemelkedik Petőfi költészetének pszichoanalitikus megközelítéssel való értékelése. Több lélektani és jogi tanulmánya jelent meg. – F. m. Az ügyvédi hivatás művészetéről (Vészi Mátyással, Bp., 1929); Júlia, Augustus leánya (r., Bp., 1931); A császár leánya (r., Bp., 1933); A kitagadott asszony (r., Bp., 1934); Ürmös (versek, Bp., 1940); Fából-vaskarika (mesék, Bp., 1940); Alexandriai Szent Katalin (r., Bp., 1943); A lélektani antropológia vázlata (Bp., 1946); A negyedik Petőfi (London, 1972); Irod. Hanák Péter: A nélkülözhetetlen bírálat (München, 1983).