Kezdőlap

Warga László (Jászberény, 1878. nov. 21.Bp., 1952. jún. 19.): építészmérnök, műegyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1952). A városépítés nemzetközileg elismert magyar úttörője. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1902-ben. 1922-től a fővárosi városrendezési alosztály vezetője. 1913- tól műszaki tanácsos. 1929-ben hívták meg az újonnan felállított Városépítési Tanszék, utóbb Intézet megszervezésére és vezetésére. Számos tervet készített a főváros egyes – főleg közlekedésügyi szempontból fontosabb – részeinek rendezésére, melyek közül nem egy, pl. a Tabán első rendezésének terve 1910-ben külföldi kiállításokon is feltűnést keltett. Kelenföld rendezésének tervében (1913) a külföldet is megelőzve elsőként alkalmazta a modern városépítésben általánossá vált keretbeépítési elvet. Az I. világháború után készített rendezési tervei (Kelenföld, Gellérthegy, Sas-hegy stb.) a főváros modern nagyvárosias fejlődésének kereteit jelölték ki. Terveiben a forgalmi és gazdaságossági szempontok mellett először kapott helyet a fásított területek arányos elosztásának és összefüggő zöldövezetté alakításának gondolata. A harmincas években készítette a bp.-i városközpont, a tabáni fürdőközpont és az óbudai hídfeljáró kialakításának terveit készítette Nagykőrös, Miskolc, Székesfehérvár, Szombathely, Salgótarján stb. városrendezési tervét is. A Belgrád és Brassó rendezésére kiírt nemzetközi pályázaton I., az Antwerpen rendezésére kiírt pályázaton III. díjat nyert. A korszerű városrendezés elveinek első jelentős hazai képviselője és rendszerezője s az építészképzésbe való bevezetője. – Irod. Csonka Pál: Dr. W. L. (Az ÉKME Évk. 1955 – 56.)