Kezdőlap

Went István (Arad, 1899. márc. 30.Debrecen, 1963. máj. 13.): orvos, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1948), Kossuth-díjas (1957). Oklevelét 1923-ban a bp.-i egy.-en szerezte. 1930-ban. Válogatott fejezetek a kórélettan köréből c. dolgozatával egy.-i magántanári képesítést kapott. 1926 – 27-ben állami ösztöndíjjal a párizsi egy.-en, a következő két évben Rockefeller-ösztöndfjjala Harvard Egy. élettani intézetében folytatott kutatásokat, majd Angliában és a skandináv államokban tett tanulmányutat. 1932-től haláláig a debreceni egy. tanára és az Élettani és Általános Kórtani Intézet ig.-ja. Tudományos munkásságából kiemelkedőek az ellenanyagok unitarizmusára és a lipoidok immunológiai szerepére vonatkozó megállapításai. Biológiailag aktív gyököt tartalmazó mesterséges konjugált fehérjék előállításával a kísérleti és gyakorlati terápia új lehetőségeire mutatott rá. Eredményes kutatásokat végzett a vérkeringés szabályozása terén a neurohumorális kompenzáló mechanizmusok működésének felderítésével. – F. m. Az általános kórtan vázlata (Preisz Hugóval és Sántha Kálmánnal, Bp., 1939); Élettan (egy.-i tankönyv, Debrecen, 1946). – Irod. Kesztyüs Loránd: W. I. (Orv. Hetil. 1963. 25. sz.); Lissák Kálmán: W. I. 1899 – 1963 (Magy. Tud. 1963); Varga Emil: W. I. (Kísérleti Orvostud. 1963. 4. füz.); W. I. (Acta Physiol. Acad. Sci. 1964. 24. sz.)