Kezdőlap

Wertner Mór (Spáca, 1849. júl. 26.Párkány, 1921. jún. 8.): orvos, történész. 1872-ben szerzett Bécsben orvosi oklevelet, utána Csicsón, Szencen, később Pozsonyban és Esztergomban orvosként működött. Eleinte orvostörténettel, utóbb főleg genealógiai tanulmányokkal foglalkozott. – F. m. Die Pest in Ungarn 1708 – 1777 (Leipzig, 1880); Orvosrégészeti tanulmányok (Bp., 1883); Historisch-genealogische Irrthümer (Wien, 1884); Genealogie und Geschichte (Wien, 1884); A középkori délszláv uralkodók genealógiai története (Temesvár, 1891); A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig (I – II., Temesvár, 1891, 1892); Az Árpádok családi története (Nagybecskerek, 1892); IV. Béla magyar király története (Temesvár, 1893). – Irod. H: J.: W. M. (Turul, 1918 – 21); hj.: W. M. (Tört. Szle, 1921); Zsinka Ferenc: W. M. (Századok, 1922).