Kezdőlap

Westsik Vilmos (Modor, 1883. márc. 3.Nyíregyháza, 1976. jan. 29.): mezőgazdasági mérnök, az MTA l. tagja (1958), egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1952). Oklevelet a keszthelyi Felsőbb Gazdasági Tanintézetben nyert (1905). 1906-ban Kecskeméten a földművesisk.-ban tanított. 1907-ben tanári vizsgát tett. 1909-től a jászberényi földművesisk. tanára, 1910–13-ban a kecskeméti gazdasági szaktanítóképző intézet segédtanára volt. 1913–19-ben Árvaváralján a szlovák tannyelvű gazdaképző isk. ig.-ja 1919-től gazdasági szaktanár és járási gazdasági felügyelő. 1929-ben Nyíregyházán a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara megbízásából létrehozta a Homokjavító Kísérleti Gazdaságot. A gyenge termőképességű homoktalajok termékenységének növelését, a szervestrágyázás, a műtrágyázás, a zöldtrágyázás, a vetésváltás, a talajművelés és a talajvédelem komplex tényezőit vizsgálta. Munkássága és módszerei nagyban elősegítették a nyírségi homoktalaj termőképességének növelését. Szakirodalmi tevékenysége is jelentős, több mint 600 közleményt és több könyvet írt. – M. Az alföldi futóhomoktalajok okszerű mezőgazdasága (Bp., 1927); Homoki gazda (Bp., 1936); Homoki vetésforgók 10 éves üzemi eredményei (Nyíregyháza, 1961); Homoki vetésforgókkal végzett kísérletek eredményei (Bp., 1951); Laza homoktalajok okszerű művelése (Bp., 1951); Okszerű növénytermesztés (Bp., 1958); Vetésforgókísérletek homoktalajon (Bp., 1965). – Irod. Klenczner Imre: W. V. 1883–1976 (Növénytermesztés, 1976. 2. sz.); Láng István: W. V. (1883–1976) (Magy. Tud., 1976. 7–8. sz.).