Kezdőlap

Windischgrätz Lajos, herceg, Windischgraetz, Windisch-Graetz, Windisch-Grätz (Krakkó, 1882. okt. 10.Bécs, 1968. febr. 3.): nagybirtokos, miniszter. A Mo. ellen 1848–49-ben harcolt ~ unokája. Katonai műszaki ak.-t végzett. 1904–05-ben részt vett az orosz-japán háborúban, Port Arthur eleste után katonai attasé volt a szentpétervári osztrák–m. követségen, majd 1912-ben, Szófiában a török–bolgár háború idején. 1916–1918 között ogy.-i képviselő volt. IV. Károly király bizalmasa, tanácsadója, az Orsz. Közélelmezési Hivatal vezetője, 1918. jan. 25-től okt. 25-ig közélelmezési min., a közös hadügymin. osztályfőnöke, majd az utolsó közös külügymin., ifj. Andrássy Gyula első beosztottja 1918. okt. 25-től nov. 5-ig. A Monarchia bukása után Svájcban élt, konspirált mindkét mo.-i forradalom ellen. 1920-ban tért haza. Az Andrássy-párt programjával a sárospataki ker. legitimista képviselője a ngy.-ben (1920–22), Károlyi Mihály perében a vád tanúja (1921). A hírhedt frankhamisítási per fővádlottjaként 4 évi fogházra ítélték (1926), melynek felét elengedték. Sárospataki birtokain élt. 1932-ben német állampolgárságot vett fel. 1933-tól a Gestapo ügynöke, Károlyi Mihálynét Berlinben sikertelenül próbálta lefogatni. A II. világháború alatt összekötő volt Berlin és Zágráb között, majd Ausztriában élt. – F. m. Küzdelmeim (naplójegyzetek, Bp., [é. n.] 1920); Vom roten zum schwarzen Prinzen (Berlin, 1920); Mémoires du prince (Paris, 1923); My Memoires (Boston, 1921); Ein Kaiser kämpft für die Freiheit (Wien–München, 1957); Helden und Halunken. Selbsterlebte Weltgeschichte 1899–1964 (Wien–München, 1965). – Irod. Strache Gusztáv: Vádbeszéd… 1926. jún. 20-án a pénzhamisítás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolt W. L. herceg és társai bűnügyében (Bp., 1926); Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen (München, 1922); Rónai Mihály András: Herceg, hátha megjön a tél is? (Társadalmunk, 1932); A fasiszta rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon (összeállította Karsai Elek, szerk. és a bevezető tanulmányt írta Nemes Dezső, Bp., 1956); Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban (Bp., 1973); Károlyi Mihályné: Együtt a száműzetésben (Bp., 1975).