Kezdőlap

Winkler Pál (Bp., 1898. júl. 7.Melun, Franciao., 1982., szept. 23.): könyvkiadó. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegy.-en végezte. Az I. világháború után kivándorolt Franciao.-ba. 1928-ban az Opera Mundi szerk.-je, 1958-ban elnökig.-ja. 1940-1945 között a Press Alliance (New York) elnöke. 1943-1945 között a Washington Post levelezője. 1950-1955 között a Samedi-Soir főszerk.-je. 1952-1967 között a Société National de Publicité-Presse, 1953-1973 között a Lectures pour Tous főig.-ja. 1967-1974 között a Vie Française kiadója. 1976-tól a France Soir főszerk.-je. A becsületrend lovagja. – M. The Thousand-Year Conspiracy. Secret Germany behind the Mask (New York, 1943); Italy's Territory (Chicago, 1944); Les sources mystiques des concepts moreaux (Paris, 1958). – Irod. B. L. E.: P. W. (Magy. Nemzet, 1982. nov. 12.).