Kezdőlap

Winterl József Jakab (Steyr, FelsőAusztria, 1739. ápr. 15. – Pest, 1809. nov. 23.): osztrák származású orvos, vegyész és botanikus, egyetemi tanár. Tanulmányait a bécsi egy.-en végezte, orvos- és bölcsész doktorátust tett és Felső-Ausztriában folytatott orvosi gyakorlatot, majd a mo.-i bányavárosok főorvosa lett. 1770-ben a nagyszombati orvoskari egy. felállításakor kinevezték a kémiabotanika tanszék tanárává. Az egy.-mel együtt Budára, majd Pestre költözött. A dualisztikus kémiai rendszer híve, ezt elsőként honosította meg Mo.-on. 1784-ben közzétett elektrokémiai vizsgálataival már az akkumulátor elvi lehetőségét vetette fel. Felfedezte a rodánidos vasreakciót. Vérlúgsóból kék festéket állított elő, megállapította, hogy kőszénből is előállítható kék festék, vizsgálta összetételét és figyelemre méltó eredményeket ért el. Jelentősek ásványvízelemzései. Nagy érdeme, hogy a botanikai oktatásba is bevezette a szemléltetést. 1784-ben a Józsefvárosban saját pénzen vásárolt telken megalapította a pesti botanikus kertet, ahol virágzó gyümölcsöst létesített. Kortársával, Tessedik Sámuellel együtt az alföldi gyümölcstermesztés egyik , úttörője. Linné rendszeréhez ragaszkodott. Befejezetlen Indexében 1656 növényfaj nevét sorolta fel, 26 növény rajzát rézmetszetben mellékelte, de csak azt jelezte, hogy hány ismeretlen fajt talált. – F. m. De metallis dubiis (Viennae, 1770); Systematis themíci (Tyrnaviae, 1773); Index horti botanici Tyrnaviensis (Tyrnaviae, 1775); Index secundus horti botanici Universitatis quae Pestini est (Név nélkül, Pestini, 1788); Die Kunst, Blutlauge und mehrere zur Blaufärberei dienliche Materialien in Grossen zu bereiten und solches zur Blaufärberei anzuwenden (Wien, 1790); Über das Brownische System (Ofen, 1798); De aqua soteria thermarum Budensium (Budae, 1804). – Irod. Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Szőkefalvi-Nagy Zoltán: W. J. J. a pesti orvoskar első kémiai tanára (Gyógyszerészet, 1960); W. J. J. (Communicationes Bibl. Hist. Med. Hung. 1960); Halmai János: A nagyszombati egyetem vegyészbotanikus professzora (Orv. Hetil. 1964. 34. sz.).