Kezdőlap

Wittmann Ferenc (Hódmezővásárhely, 1860. jan. 16.Bp., 1932. márc. 23.): fizikus, műegyetemi tanár, az MTA l. tagja (1908). Főisk. tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en és a műegy.-en végezte. 1878-ban a műegy. kísérleti fizika tanszékén tanársegéd, 1892-ben a technikai fizika rk., 1895-ben r. tanára. 1919-ben a bp.-i Tanárképző Intézet ig. helyettese. Úttörőek a váltakozó áramok időbeni lefolyására vonatkozó kutatásai. A róla elnevezett oszcilloszkóp feltatálója. Behatóan foglalkozott a rádiótechnika kérdéseivel is. – F. m. Periodikus elektromos áramok optikai vizsgálata (Mathem. és Term. tud. Ért. 1891); Csillapodás nélküli és csillapított rezgésjelenségek kísérleti vizsgálata (Mathem. és Term. tud. Ért. 1911); Technikai fizika (I – II., Bp., 1919). – Irod. Misángyi Vilmos: Dr. W. F. (Technika, 1932); Pogány Béla: Beszéd W. F. ravatalánál (Akad. Ért. 1932).