Kezdőlap

Wodetzky József (Versec, 1872. márc. 15.Bp., 1956. márc. 17.): csillagász, egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa (1955). ~ Lajos fia. Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Párizsban végezte, 1908-ban a bp.-i egy.-i Földrengési Számoló Intézet asszisztense. 1912-től 1923-ig a Kozmográfiai Intézet tanársegédje, majd adjunktusa. 1914-ben a bp.-i egy.-en az elméleti csillagászat köréből magántanári képesítést kapott. 1923- tól a debreceni egy. orvostudományi karán a fizika tanára és a Fizikai Intézet ig.-ja. 1934-től 1942-ig, nyugalomba vonulásáig a bp.-i egy.-en a csillagászat tanára, a Csillagászati Intézet ig.-ja. Főleg elméleti csillagászattal (égi mechanikával, a relativitás elméletének kritikájával és kozmogóniával) foglalkozott. A csillagászatot népszerűsítő Stella egyesület egyik alapítója, az azonos nevű folyóirat, ill. almanach szerk.-je volt (1925). A debreceni egy.-i csillagvizsgáló kezdeményezője és alapítója. – F. m. Kettős és többszörös csillagok (Természettud. Közl. 1910. 42. sz.; Az üstökösök (Bp., 1910); Megjegyzések a Newton fék törvény érvényességi határához (Bp., 1922); A színképvonalak eltolódásának relativista elméletéről (A Debreceni Tisza István Tudományos Társ. II. oszt. dolgozatai, 1925); Relativitáselmélet és csillagászat (Stella Almanach, Bp., 1925); A világegyetem szerkezete (Bp., 1926); Kozmológia és kozmogónia (A Csillagos Ég, Bp., 1938). – Irod. W. J. (Csillagászati L. 1942. 1 – 2. sz.); W. J. (Csillagok Világa, 1956. 2. sz.)