Kezdőlap

Wonaszek A. Antal (Liblin, Cseho., 1871Bp., 1902. jan. 27.): csillagász, fizikus. 1893-tól a kiskartali Podmaniczky Géza-féle magáncsillagvizsgáló obszervátora, majd vezetője; a bp.-i VI. ker. főgimn. tanára. Rendszeres Nap-, Hold- és üstökösmegfigyelések mellett főként a Jupiter és a Saturnus bolygó tanulmányozásával foglalkozott. Cikkei a Kis-Kartali Obszervatórium Kiadványaiban (1895 – 1901), a Természettudományi Közlönyben, Az Időjárásban és az Astronomische Nachrichtenben jelentek meg. – F. m. Az utolsó tizenöt év az üstökösök történetéből (Bp., 1895); A Kis-Kartali csillagda tevékenysége, 1893. okt.-1895. okt. (Bp., 1895): A Saturnus gyűrűrendszerén mutatkozó concav árnyék… (A Kis-Kartali Csillagvizsgáló Int. tevékenységei, II., Bp., 1901); A Jupiter felületképződményeinek periódusa (A Kis-Kartali Csillagvizsgáló Int. tevékenysége, Bp., 1901); Astronomia (Pozsony, 1902). – Irod. Tass Antal: A Magyar csillagászat története (Stella, III. évf. 1928. 3 – 4. sz.).