Kezdőlap

Zay Sámuel (18. sz.): orvosdoktor. Oklevevelét 1788-ban a pesti egy.-en nyerte. 1794-ig Kecskemét, 1795-től Komárom vm. tisztiorvosa volt. Az orvosi tudományok mellett ásványtannal is foglalkozott. – F. m. Magyar mineralogia (Komárom, 1791); Falusi otvospap vagy oly orvosi útmutatás… (Pozsony, 1810). – Irod. Koch Sándor: A magyar ásványtan története (Bp., 1952).