Kezdőlap

Zechmeister László (Győr, 1889. máj. 14.Pasadena, USA, 1972. febr. 28.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1930, r. 1940, t. 1948-49). Tanulmányait a bp.-i műegy.-en kezdte, majd a zürichi műegyetemen fejezte be, ahol előbb vegyészmérnöki oklevelet, 1913-ban műszaki doktori címet szerzett. A berlini Kaiser Wilhelm Institutban R. Willstatter munkatársa. 1921–23-ban a koppenhágai mezőgazdasági és állatorvosi főisk.-n dolgozott. Hazaérkezése után a bp.-i műegy.-en szerzett magántanári képesítést. 1923-tól a pécsi egy. orvosi karán a kémia ny. r. tanára. 1940-ben előadások tartására az USA-ba utazott. Pasadenában a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén volt professzor 1959-ben történt nyugalomba vonulásáig. Rövid látogatásra jött Mo.-ra 1971-ben, a pécsi orvostudományi egy. díszdoktori címének átvételére. Fontos szerepe volt a kromatográfia módszerének meghonosításában. 1923–1933 között Cholnoky Lászlóval az elsők között vezette be a kromatográfiás módszert a preparatív szerves kémiába; sikeresen és sokoldalúan alkalmazták a szerves anyagok kémiai elválasztását. – F. m. Bevezetés a trimetriába (Pécs, 1925); Organikus chemia. Felsőbb tanulmányok támogatására (I–II., Bp., 1930–1932); Die chromatographische Absorptionsmethode (Cholnoky Lászlóval, Wien, 1937, 1938; London, 1943, 1948); Progress in Chromatography 1938–1947 (New York, 1950); Cistrans isomeric carotenoids, vitamins A and arylpolyens (Wien, 1962). – Irod. Szabadváry Ferenc–Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon (Bp., 1972); Ettre László: Z. L. (Chromatographia, 1972).